info@cergomont.cz

Energetický systém Letiště Praha

Zobrazit reference

Referenční zakázky společnosti

 • Centrální zásobování teplem a elektrickou energií - Boskovice | Referenční zakázky společnosti

  11. 12. 2020

  Realizovaný projekt řešil vybudování nového zdroje tepla pro oblast střed ve městě Boskovice v prostoru stávající plynové kotelny ZŠ Sušilova. V rámci kotelny byly po demontáži stávajících technologií nově osazeny 2 plynové kondenzační kotle o jmenovitých výkonech 2 x 1000 kW a kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 200 kW.

  Součástí realizace byla rovněž instalace souvisejících zařízení ve strojorovně, provedení nových rozvodů plynu a nové odkouření kotlů i kogenerační jednotky.

 • Nemocnice Boskovice - Rekonstrukce tepelného zdroje | Referenční zakázky společnosti

  30. 11. 2020

  Předmětem realizace zakázky byla rekonstrukce tepelného zdroje pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla umístěného v kotelně Nemocnice Boskovice. V rámci rekonstrukce byly instalovány 2 ks kondenzačních plynových teplovodních kotlů o jmenovitém tepelném výkonu 2 x 1000 kW při teplovodním spádu 50/30°C. Dále byla v prostorách kotelny instalována kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 150 kW.

  Součástí realizace zakázky byla rovněž instalace zásobníků topné vody o objemu 2 x 20 000 l a dalších zařízení související s nově instalovanou technologií kotelny.

 • Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova 469/16 v Novém Jičíně | Referenční zakázky společnosti

  3. 8. 2020

  Předmětem díla byla rekonstrukce kotelny na ulici Vančurova 469/16 v Novém Jičíně. Stávající zdroje tepla byly nahrazeny novými kondenzačními kotli o celkovém výkonu 989 kW v teplotním spádu 50/30°C.

  Součástí rekonstrukce kotelny byla výměna sdruženého rozdělovače a sběrače včetně nových elektronických čerpadel. Dále bylo provedeno vyvložkování stávajících komínů nerezovou vložkou.

 • Vestavba nové kotelny v objektu do aquaparku Beroun | Referenční zakázky společnosti

  31. 7. 2020

  V rámci zakázky jsme realizovali v objektu městského plaveckého areálu Tipsport Laguna v Berouně vestavbu plynové kotelny. Stávající zdroj tepla, který je tvořen kaskádou 6 tepelných čerpadel a bivalentním elektrickým kotlem (výkon 792 kW) byl doplněn o 2 nové plynové kondenzační kotle o výkonu 2x236 kW při teplnotním spádu 50/30°C.

  Součástí realizace zakázky bylo i provedení souvisejících stavebních úprav, nových plynoinstalací, odvodu spalin a instalace chladících jednotek za účelem odvodu přebytečného tepla z dotčených prostor.

 • Rekonstrukce kotelny K1 VD Orlík Kompresory | Referenční zakázky společnosti

  4. 12. 2019

  Společnost CERGOMONT úspěšně realizovala rekonstrukci kotelny, která zajišťuje teplo pro vytápění administrativní budovy a hlavní výrobní haly firmy Orlík Kompresory výrobní družstvo v České Třebové. Jako nový zdroj tepla byla instalována dvojice plynových stacionárních kotlů (dvojkotel), součástí realizace zakázky byla i instalace nového systému MaR, provedení odkouření zdroje nad střechu objektu novým fasádním komínem a úpravy plynoinstalace.

 • Snížení energetické náročnosti budov MŠ v Jedovnicích | Referenční zakázky společnosti

  30. 8. 2019

  V rámci projektu realizovala společnost CERGOMONT komplexní opatření pro snížení energetické náročnosti budov Mateřské školy v Jedovnicích – zateplení budov, výměna oken, výstavba nového spojovacího krčku a nezbytné sanační práce. Nedílnou součástí zakázky byla rovněž komplexní rekonstrukce zdroje vytápění školky a instalace vzduchotechnických jednotek s protiproudým rekuperačním výměníkem.

 • Městský soud v Praze - kotelna SPÁLENÁ STAVBA | Referenční zakázky společnosti

  27. 9. 2019

  V suterénu objektu Městského soudu v Praze jsme provedli komplexní rekonstrukci zařízení plynové kotelny II. kategorie. Nově byla instalována kaskáda 6 kondenzačních plynových kotlů (3 dvojkotlů) o souhrnném výkonu 3,32 MW. Součástí realizace zakázky bylo i provedení nadřazeného systému MaR, nové rozvody elektroinstalace, provedení samostatného odkouření jednotlivých dvojkotlů a úpravy plynoinstalací.

 • Nová centrální kotelna s kaskádou kondenzačních kotlů | Referenční zakázky společnosti

  4. 11. 2019

  Pro Dřevozpracující výrobní družstvo v Jaroměřicích nad Rokytnou jsme provedli změnu otopného systému výrobního areálu z parního na teplovodní. V rámci projektu byla provedena centrální kotelna s kaskádou kondenzačních kotlů o tepelném výkonu 3x 236 kW, odkud vychází k jednotlivým objektům topné větve doplněné rozdělovači na patách objektů.

 • Nový zdroj páry pro Masarykův onkologický ústav v Brně | Referenční zakázky společnosti

  4. 11. 2019

  Pro Masarykův onkologický ústav v Brně jsme realizovali nový zdroj páry a úpravy parních rozvodů. V rámci dodávky jsme provedli instalaci dvou nových parních středotlakých kotlů BOSCH s tepelným výkonem 2x 650 kW včetně integrovaného modulu předehřívače napájecí vody pro zvýšení účinnosti kotlů.

 • Nová parní kotelna pro výrobní závod Tanex Vladislav | Referenční zakázky společnosti

  4. 11. 2019

  V nově vybudované kotelně společnosti TANEX Vladislav jsme provedli instalaci kotlů pro výrobu středotlaké páry pro technologické procesy výroby. Do nové kotelny byly osazeny dva středotlaké parní kotle o celkovém tepelném výkonu 3,9 MW.

  Součástí realizace bylo mj. rovněž provedení hlavního rozdělovače páry, napájecího bloku, propojovacího potrubí a kondenzátního bloku.

 • Modernizace kotelny v závodě Bosch Diesel v Pávově | Referenční zakázky společnosti

  4. 11. 2019

  Pro nadnárodní společnost Bosch jsme v závodě Bosch Diesel v Pávově u Jihlavy provedli instalaci dvou nových kotlů Bosch o celkovém výkonu 3,8 MW, modernizaci systému MaR kotelny, napojení nových kotlů na zemní plyn a LTO, výměnu komínového systému rozvodů plynu a nové zdravotně technické instalace.

 • Úspory energie ve společnosti TIMBER PRODUCTION | Referenční zakázky společnosti

  4. 12. 2017

  Pro společnost TIMBER PRODUCTION s.r.o realizovala firma CERGOMONT v rámci rekonstrukce kotelny pro ohřev TV dodávku a instalaci kotle na dřevní biomasu o výkonu 950kW a montáž centrálního vytápění výrobních hal a sušících komor.

 • Decentralizace tepelného hospodářství města Meziboří | Referenční zakázky společnosti

  14. 12. 2017

  Společnost CERGOMONT úspěšně dokončila decentralizaci tepelného hospodářství města Meziboří. Pro zákazníka jsme provedli stavební úpravy celkem 16-ti kotelen a dodávku a montáž nových kondenzačních technologií Viessmann o celkovém výkonu téměř 4 MW. Součástí řešení byla i dodávka nového centralizovaného energetického dispečinku.

 • Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ v Jedovnicích | Referenční zakázky společnosti

  9. 2. 2017

  V rámci projektu realizovala společnost CERGOMONT komplexní opatření pro snížení energetické náročnosti budovy základní školy v Jedovnicích – zateplení obálky budovy, výměnu oken a výměnu zdroje vytápění.

 • Výměna plynových kotlů K1 a K2 ve výtopně sever | Referenční zakázky společnosti

  9. 2. 2017

  Pro společnost Letiště Praha, a.s. realizovala firma CERGOMONT výměnu 2 ks plynových horkovodních kotlů o celkovém výkonu 10 MW společně s instalací nových souvisejících zařízení.

 • Vytápění firemního areálu Dřevotvar v Jamném | Referenční zakázky společnosti

  30. 11. 2017

  V rámci modernizace výrobních a skladovacích prostor v Jamném realizovala firma CERGOMONT pro zákazníka Dřevotvar družstvo instalaci kotle na dřevní odpad o výkonu 400kW a nové rozvody ústředního topení v areálu.


Klienti a partneři

Vybraní klienti


Partneři


31.8.2020

Přemístění teplocentra z budovy areálu Fosfa a.s., nazvané hala IV

Investor: Fosfa a.s. | Finanční objem: 1,6 mil. Kč

30.6.2020

TRIDO - vytápění přístavby haly 3

Investor: TRIDO PRO s.r.o. | Finanční objem: 1,7 mil. Kč

31.12.2019

MŠ Brno, Vinařská 4 - rekonstrukce kotelny

Investor: Statutární město Brno, mšstská část Brno-střed | Finanční objem: 1,3 mil. Kč

31.12.2019

Výměna zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice

Investor: FLEA s.r.o. | Finanční objem: 1,6 mil. Kč

31.12.2019

GFŘ - OREBITSKÁ, rekonstrukce plynové kotelny a úpravy otopné soustavy

Investor: Generální finanční ředitelství | Finanční objem: 1,9 mil. Kč

31.11.2019

Stavební úpravy a modernizace provozu kuchyně ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708

Investor: Základní škola Tišnov | Finanční objem: 14,2 mil. Kč

31.10.2019

Přeložka energokanálů - Rekonstrukce VUZ Brno, Chodská 17 A, B

Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace | Finanční objem: 3,6 mil. Kč

31.7.2019

Rekonstrukce kotelny ZŠ Milín

Investor: Obec Milín | Finanční objem: 2,7 mil. Kč

31.3.2019

Nemocnice Boskovice - Obnova kombinované výroby elektrické energie a tepla z KGJ 1x180 kW

Investor: STAVKOM, spol. s r.o. | Finanční objem: 3 mil. Kč

31.12.2018

Napojení haly kovovýroby a nástrojárny na energocentrum

Investor: FLÍDR s.r.o. | Finanční objem: 4,8 mil. Kč

31.12.2018

Rekonstrukce a modernizace prostor pod tribunou

Investor: Olympia Blansko, z.s. | Finanční objem: 9,3 mil. Kč

30.11.2018

ZŠ Kamenice - kotelna

Investor: Obec Kamenice | Finanční objem: 2,8 mil. Kč

30.11.2018

Rekonstrukce tělocvičny

Investor: Městys Strážek | Finanční objem: 1,4 mil. Kč

30.11.2018

Realizace zdroje tepla v hotelu Šumava

Investor: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra | Finanční objem: 13,8 mil. Kč

30.11.2018

Výstavba haly společnosti Amylon

Investor: Amylon, a.s. | Finanční objem: 4,3 mil. Kč

30.11.2018

Modernizace kotelen v kasárnách Brno - Šumavská

Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace | Finanční objem: 6,9 mil. Kč

31.10.2018

Stavební úpravy hygienického zázemí ZŠ Tišnov

Investor: Základní škola nám. 28. října v Tišnově | Finanční objem: 2,9 mil. Kč

31.10.2018

Zdroj tepla a soustavy vytápění ve spolkovém domě

Investor: Městys Křtiny | Finanční objem: 1,4 mil. Kč

31.8.2018

Rekonstrukce kotelny ve výrobním závodě Hartmann-Rico

Investor: HARTMANN - RICO a.s. | Finanční objem: 1,2 mil. Kč

31.7.2018

Realizace kotelny v objektu Družba

Investor: SP Mainoffice s.r.o. | Finanční objem: 1,3 mil. Kč

30.6.2018

Rekonstrukce zdrojů tepla - Pošta Nymburk

Investor: Česká pošta | Finanční objem: 1,5 mil. Kč

30.4.2018

Rekonstrukce hygienických zařízení SPŠ stavební v Brně

Investor: Střední průmyslová škola stavební Brno | Finanční objem: 2,8 mil. Kč

4.1.2018

Rekonstrukce a modernizace MŠ Šimáčkova

Investor: Statutární město Brno | Finanční objem: 7,8 mil. Kč

8.11.2017

Instalace kogeneračních jednotek v městské plovárně

Investor: Město Luhačovice | Finanční objem: 2,8 mil. Kč

14.10.2017

Rekonstrukce topného kanálu v areálu

Investor: Český hydrometeorologický ústav | Finanční objem: 7,7 mil. Kč

9.10.2017

Výměna zdroje páry v areálu společnosti

Investor: Amylon, a.s. | Finanční objem: 5,4 mil. Kč

Proč s námi?

Proč s námi?

27 let v oboru
100% česká firma
200+ realizovaných
projektů
ISO certifikace kvality

Společnost CERGOMONT je členem skupiny CERGO